Informácie o galérii

Čeští umělci.org, bola založená v roku 2008 v zmysle prezentačné a predajné galérie, ako odpoveď na rýchlo meniace sa modernú dobu, štýl života a rastúce požiadavky našich návštevníkov a umelcov.
Našou víziou a cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre umelcov z celého sveta , ktorí sa tu môžu slobodne prezentovať a predávať svojou umeleckú tvorbu, bez ohľadu na ekonomické postavenie svojej krajiny, bez rozdielu jazyka, farby pleti a bez diskriminácie. Internetová galéria pre všetkých milovníkov umenia, ako databáza umeleckých smerov a národných kultúr aj tých najmenších krajín a ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie a fantázie.

Internetová, predajné a nákupné galérie z pohodlia Vášho domova, bez platenia provízií z predaja umeleckej tvorby

"Umenie robí človeka, človekom nad zvieratami "                                                                                                                                                                              RADOZO

Odmietame umelecké diela, ktorá prezentujú násilie proti človeku, zvieratám, prírode a veciam v akomkoľvek zmysle. Snažíme sa, aby táto galéria mala predovšetkým kultúrne a vzdelávacie význam a stala sa prínosnú pre podporu umelcov a kupujúcich, milovníkov umenia. Ak nájdete v tejto galérii obrazovú alebo zvukovú prezentáciu, ktorá by mala protizákonný, alebo inak neprípustný obsah či význam, uvedomte prosím galériu cez náš kontakt. Takýto druh prezentácie bude čo najskôr odstránený. Ďalej chceme upozorniť, že niektoré druhy obrazové, alebo zvukové prezentácie umelcov, môžu byť z pohľadu niektorých návštevníkov dramatické, erotické, alebo na hranici prípustnosti. Umenie sa týka hlavne fantázie a tú má človek neobmedzenú. Ak vo Vás niektorá prezentácie bude vyvolávať negatívne pocity, odporúčame takúto prezentáciu neprohlížet. Zneužitie a kopírovanie umeleckých diel prezentovaných v tejto galérii a obsahu tejto galérie, je zakázané. Všetky prezentované diela sú chránené vlastníckymi, autorskými alebo inými obdobnými právami. Budeme veľmi potešení, ak umelci z celého sveta nájdu v našej galérii dostatočné a kvalitné zázemie a pre návštevníkov, ktorí chcú zakúpiť umeleckú tvorbu, sa stane táto galéria jednou z najobľúbenejších.

Upozorňujeme všetky umelca, galérie, zákazníkmi a investormi.

V našej internetovej galérii neúčtujeme žiadne provízie z predaja umeleckých diel a uprednostňujeme vzájomnú dohodu medzi umelcom a kupujúcim o výške ceny a bez našej účasti. V tejto galérii nakupujete umelecké diela priamo od umelcov, ktorí sú tu prezentovaní v niekoľkých úrovniach galérie na základe ich profesionality a ohlasu mená. Čeští umělci.org, neposkytuje žiadne právne záruky k prezentovaným informáciám, fotografiám a videozáznamom. Riadi sa zákonmi platnými v Slovenskej republike.

"Život je umenie, umenie je žiť"                                                                                                 RADOZO


 

Virtuálna výstava