flag_sk Aktuálne nastavenie - Slovenština mena koruna / CZK aktuálny kurz 1CZK = 1Kč (CZK)
Hodnoty umeleckých diel sú v databáze uložené v slovenských korunách. Prepočty mien sa vykonáva aktuálnym kurzom vybranej meny voči českej korunám v aktuálny deň podľa kurzu Českej národnej banky. Z týchto dôvodov sa môžu ceny diel meniť v závislosti na aktuálnom kurze Českých korún a ostatných mien .